Ambachten en Elf Steden komen tot leven.

Frisian Colorists & Restorers ziet het als hun missie om de mooie, oude tradities van hun vak door te geven aan een nieuwe generatie.
In het kader van LF2018 maken zij daarom een uniek prentenboek met als thema de Elf Steden.
De uitgave wordt een ‘proeve van bekwaamheid’ voor hun vakgebied, maar ze werken ook samen met verschillende ambachtslieden en studenten.
Heden en verleden komen samen, krachten worden gebundeld, en het belang van het Fries cultureel erfgoed wordt benadrukt. In het prentenboek worden historische gebeurtenissen/mythen van de Elf steden verbeeld en de tekst wordt geschreven door Susan van den Berg.

 

De prenten en stadsletter worden met kroontjespen getekend, overgezet op een drukplaat, met een Eickhoff cilinderhandpers gedrukt.
Een speciale editie van het boek wordt in beperkte oplage gedrukt, gebonden en gekleurd. Daarnaast wordt er een publieke versie van het boek gedrukt en medio oktober 2018 uitgegeven door Uitgeverij de Ryp.

 

 

-Intekenformulier-

Publieke uitgave á € 16,-
(vanaf medio november verkrijgbaar)

Origineel boek zwart/wit á € 550,-
(oplage 10 stuks)

Zwart/wit prent á € 45,-

Ingekleurde prent á € 175,-

Specifieke wensen

Naam (verplicht)

Adres (verplicht)

Postcode en woonplaats (verplicht)

Telefoon (verplicht)

E-mail (verplicht)

Frisian Colorists & Restorers